Konversio-optimointi on käytettävyyden hiomista

Konversio-optimointi (CRO, lyhenne englanninkielisestä käsitteestä conversion rate optimization) on pohjimmiltaan analyyttista työskentelyä, jonka avulla tutkitaan verkkosivuston tai verkkokaupan käytettävyydessä esiintyviä pullonkauloja. Näitä ongelmakohtia tunnistamalla ja avaamalla pyritään vaikuttamaan myönteisesti sivuston tai verkkokaupan konversioihin, eli sivustokävijän tekemiin toimintoihin, kuten ostoksen tekemiseen tai palvelun tilaamiseen. Erityisesti verkkokaupat ja varauksiin perustuvat palveluyritykset ovat yleisiä konversio-optimoinnin kohteita.

Tavoitteena tunnistaa ja purkaa konversioiden esteet

Konversio-optimoinnissa huomiota tulee kiinnittää optimoitavan sivuston tai verkkokaupan lisäksi myös sen ulkopuolisiin tekijöihin. Tutkimalla ja analysoimalla sekä sivustoa, että sen käyttöä pyritään vastaamaan kysymyksiin, kuten:

Konversio-optimointi

Löytävätkö sivustolle saapuvat kävijät helposti etsimänsä?

Konversio-optimointi

Mistä kanavista sivustolle saapuu kävijöitä? Ovatko he kaikki potentiaalisia asiakkaitasi? Vai etsivätkö he jotain muuta, kuin mitä sivustolla tarjotaan?

Konversio-optimointi

Kiinnittävätkö toimintakehotteet riittävästi huomiota?

Pureutumalla näihin ja muihin mahdollisiin pullonkauloihin voidaan tunnistaa parannuskohteita, joita kehittämällä pyritään vaikuttamaan myönteisesti sivuston käyttöön. Selkeimmin tämä näkyy konversioissa ja konvertoituvien käyttäjien määrässä. Yleisesti tarkoituksena on päästä kiinni siihen, mikä voi mahdollisesti olla vielä konversion esteenä eri kävijöille ja kuinka nämä esteet voidaan parhaan mukaan purkaa.

Konversio-optimointi MarkkinointiAkatemialla

Lähestymme konversio-optimointia toimimalla tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tutkimalla perinpohjaisesti optimoitavan sivuston käytettävyyttä ja käyttöä esitämme konkreettiset kehityskohteet ja muutokset, joiden vaikutuksia verrataan alkuperäisiin variaatioihin. A/B-testaaminen ja tulosten tulkitseminen ovat meillä olennaisia osia konversio-optimointia, mutta eivät suinkaan ainoat menetelmät.

Ota meihin yhteyttä ja kerro lisää seikoista, jotka askarruttavat mieltäsi sivustosi käytettävyyden suhteen.

Selvitetään asia tarkemmin yhdessä ja viedään liiketoimintaasi eteenpäin!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
takaisin ylös