Vinkit avainsanojen analysointiin ja valintaan – ja miksi se haetuin ei ole aina paras!

Avainsanojen analysointi ja valinta ovat olennaisessa asemassa hakusanamainonnan tai hakukoneoptimoinnin toimenpiteiden onnistumisessa ja asetettujen tavoitteiden täyttymisessä. Meillä Suomessa hakukoneille esitettyjen kyselyjen muoto on edelleen hyvin perinteinen ”avainsana + mahdollinen tarkentava sana”, mutta maailmaanlaajuisesti trendi alkaa kallistua luonnollisempiin hakuihin, esimerkiksi kokonaisen kysymykseen muotoon asetettuihin lausekkeisiin. Osittain tähän on varmasti vaikuttanut äänihaun käytön yleistyminen, mutta hakukoneiden algoritmien kehitys ja parantunut kyky tunnistaa esimerkiksi kysymysmuotoisia hakuja ohjaa tähän suuntaan luonnostaankin.

Avainsana-analyysi on hakulausekkeen asettelusta riippumatta yhtä tärkeää. Tuntematta tiedonhakijoiden tekemien kyselyjen muotoilua tai tilastotietoja hakusanamainonta tai hakukoneoptimointi on lähes täysin arpapeliä. Analysointiin kannattaa siis käyttää aikaa ja miettiä, mitkä avainsanat ovat oman bisneksesi kannalta ne tärkeimmät.

Avainsanojen analysointi – mistä aloittaa?

Avainsanojen analysointi on hyvä aloittaa pohjamateriaalin koostamisesta. Olennaiset kysyttävät kysymykset tässä vaiheessa ovat:

  1. Ketkä haluamme hakukoneista tavoittaa?
  2. Millaisia avainsanoja he käyttävät tietoa hakiessaan?

Ideoita ja hyviä lähtökohtia voit saada esimerkiksi myyntitiimiltäsi, jotka vaikuttavat aktiivisesti asiakasrajapinnassa, tai saamistasi tarjouspyynnöistä. Näissä yhteyksissä toistuvat sanat, asiat, muunnokset tai ammattislangitermit ovat todennäköisesti myös niitä asioita, joita potentiaaliset asiakkaasi käyttävät avainsanoina tietoa hakukoneista etsiessään. Tällä tavalla saat varmasti jo ainakin puolitusinaa avainsanaa kokoon. Suora kysely nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille on toki varmin tapa saada tietoa käytetyistä avainsanoista, mutta myös se työläin.

Tunnista hakujen tarkoitus

Kun koossa on liuta avainsanoja, alkaa itse analyysi ja käyttöön tulevien sanojen valinta. Todennäköistä on, että koottu lista on suurimmilta osin yksisanaisia lausekkeita ja hyvin yleisiä sellaisia. Tällöin on hyvä pysähtyä miettimään, mitä tiedonhakija tarkalleen tarkoittaa tällaista yleistä avainsanaa haussa käyttäessään. Englanninkielinen termi asialle on search intent. Onko hakulausekkeesta olemassa pidempi, useamman avainsanan sisältävä variaatio, joka voisi ilmaista tarkennetumpaa palvelutarvetta tai kiinnostusta? Mitä spesifimmän, tarjoamaasi palveluun kohdentuvan avainsanan tai hakulausekkeen käyttöösi löydät, sitä todennäköisemmin tavoitat kiinnostuneet ostajat.

Selvitä avainsanan hakumäärä

Hakumäärän selvittäminen on olennaista tavoitettavan kävijäpotentiaalin arvioimiseksi. Yleisimmät avainsanat ovat yleensä niitä kaikista haetuimpia ja mitä pidempiin ja spesifimpeihin lausekkeisiin siirrytään, sitä pienemmäksi hakumäärät laskevat. Tämä vaihe voi usein jäädä tekemättä työkalujen ja tiedon puutteen vuoksi, jonka myötä ponnistelut hakukonenäkyvyyden eteen valuvat herkästi hukkaan. Muistathan, että vaikka löytäisit keskimäärin 1 000 kertaa kuukaudessa haetun avainsanan, tämä ei tarkoita, että saavuttaisit kuukausitasolla 1 000 kävijää, vaikka ensimmäisellä sijalla hakutuloksista löytyisitkin. Hakuja tekevät kävijät jakaantuvat melko säännönmukaisesti ensimmäisen sivun hakutuloksiin ja ensimmäinen sija saa todennäköisesti suurimman osan, mutta ei koskaan kaikkia. Tiedonhakijoiden käyttäytymistä hakutuloksissa on tutkittu useiden tahojen toimesta ja aiheesta riittää keskusteltavaa omaksi blogikseen asti, joten sitä käsitellään tarkemmin toisella kertaa.

Työkaluja analysointiin

Avainsanojen analysoinnissa ei ole tarpeen ravistaa tietoa hihasta ja toivoa sitten parasta. Analyysin tekemiseen on olemassa lukuisia työkaluja, joista seuraavat ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi:

Googlen hakuehdotukset. Ideoiden hakemiseen on helppoa seurata Googlen tekemiä ehdotuksia joko avainsanaa hakukenttään kirjoittaessa tai hakutulossivun lopussa olevasta listauksesta. Tällä tavalla voit löytää etenkin pidempiä hakulausekkeita ja variaatioita, jotka eivät välttämättä tulleet ensimmäisinä mieleen.

Google AdWords Keyword Planner. Keyword Planner oli pitkään oman työkalupakkini kulmakivi, josta aloitin aina analyysityöskentelyn. Googlen tarjoama tieto oli käytettävissä nopeasti ja ideoidenkin hankkiminen oli sujuvaa, kun datamassojen käsittelyyn löysi riittävän tehokkaat toimintamallit. Suurin puute Googlen työkalussa on kuitenkin se, että tarkkojen hakumäärätietojen saaminen edellyttää mainoskulutusta käytössä olevalla tilillä. Ilmaiseksi saa käyttöönsä siis vain suurpiirteiset kantamat ja arviot siitä, minkä verran hakuja keskimäärin tehdään. Vaihteluvälit ovat kuitenkin niin suuria, ettei niistä voi vetää luotettavia johtopäätöksiä.

Longtail Pro. Longtail Pron käyttöönotto teki AdWordsin Keyword Plannerin hyvin pian tarpeettomaksi. Avainsanaideat, tiedot hakumääristä sekä mittarit niiden kilpailulle antavat nopeat eväät ja työkalut sopivimpien avainsanojen valintaan. Kuukausimaksullinen palvelu on osoittautunut erinomaiseksi investoinniksi, joka sopii myös oman sisällöntuotannon suunnitteluun erikokoisten pakettien ansiosta.

Keywordtool.io . Ilmainen vaihtoehto ideoiden hankkimiseen. Työkaluun avainsanan syöttämällä pääsee kiinni moniin erilaisiin variaatioihin, etenkin pidempiin muunnoksiin. Ongelmallista on ilmaisversiossa hakumäärien puute, jonka saa kuitattu Pro-versiolla kuntoon. Henkilökohtaisesti käytän työkalun ilmaisversiota ideointiin ja aihioiden jatkojalostamiseen.

Miksi haetuin avainsana ei ole aina se paras vaihtoehto?

Näillä eväillä käsissä pitäisi olla lista avainsanoja, jotka on katsottu omalle bisnekselleen olennaisimmiksi. Houkutus järjestää avainsanat hakumäärien mukaan ja valita itselleen ne haetuimmat avainsanat on aina suuri, mutta tässä kohtaa kehotan vahvasti pysähtymään ja miettimään, ovatko nämä avainsanat kuitenkaan ne parhaat mahdolliset. Haun tarkoituksen lisäksi on tärkeää huomioida myös tiedonhakijan todennäköinen vaihe ostoprosessissaan sekä kilpailutilanne hakutuloksissa – korkeamman volyymin avainsanoissa on luonnollista, että isommasta kakusta on ottajia myös enemmän.

Pari esimerkkiä herättämään tästä ajatuksia

Ajatellaan vaatteiden verkkokauppaa, joka myy farkkuja. ”Farkut” avainsanaa haetaan Googlen tietojen mukaan keskimäärin 3 600 kertaa kuukaudessa, mikä on jo varsin rehvakas määrä hakuja. Todennäköisintä on, että tämän haun tekijät harkitsevat vaihtoehtojaan vielä hyvin laajasti tai hankitaan jopa ideoita.

”Miesten farkut” hakulausekkeeseen tarkennettaessa tiedetään jo, kenelle farkkuja etsitään. Verkkokaupasta löytyy todennäköisesti jo kohdennetumpi laskeutumissivu miesten farkuille. Hakujen määrä on keskimäärin 1 900 kuukaudessa – edelleen melko paljon, mutta jo selvästi vähemmän.

”Miesten mustat farkut” hakua tehdään enää keskimäärin 50 kertaa kuukaudessa. Huomattavasti vähemmän, kuin lyhyempiä hakulausekkeita, mutta hakulauseke on tässä vaiheessa jo niin spesifi, että ostoprosessissa ollaan melko suurella varmuudella jo pitkällä.

Mistä näistä kolmesta hakulausekkeesta löytyvät ne todennäköisimmät ostajat? Volyyminsa puolesta kaksi ensimmäistä sisältävät varmasti myös ne rahat kädessä hakuja tekevät, mutta tarkemman hakulausekkeen kohdalla haetaan jo sen verran tarkkaa tietoa, että oikeaan aikaan tarjottu oikea tuote korjaa potin.

Toisena esimerkkinä palvelu- ja B2B-puolelta tilitoimisto. ”Tilitoimisto” avainsanana itsessään kertoo hyvin vähän siitä, miksi tietoa tällaisista yrityksistä haetaan. Etsitäänkö työpaikkaa? Palveluntarjoajaa? Tietoa tilitoimistojen toiminnasta ja perustamisesta? Hakua toki tehdään keskimäärin 2 900 kertaa kuukaudessa, mutta tuon massan oikeasta tarkoituksesta on haastavaa päätellä, mikä tarkoitus tiedonhakijalla on. Kohdalle voi osua enemmän hukkakävijää, jos ollaan tarjoamassa tilitoimiston palveluja yritysasiakkaille.

”Tilitoimisto Tampere” rajaa tarkoitusta jo selvästi. Todennäköisimmin tällaisella hakulausekkeella etsitään työnantajaa tai palveluntarjoajaa Tampereen alueelta. Hakumäärät laskevat keskimäärin 880 hakuun kuukaudessa, mutta tässä tapauksessa haun tarkoitusperää on jo helpompaa rajata.

Edelleen tarkempaan hakuun mentäessä ”tilitoimisto Tampere hinnasto” antaa jo vahvaa indikaatiota hintojen kilpailuttamisesta tai vertailusta oman yrityksen ja kilpailijoiden välillä. Hakua tehdään keskimäärin 30 kuukaudessa, mutta näistäkin vierailijoista on sekä järkevämpää, että todennäköisesti helpompaa kilpailla verrattuna esimerkiksi ”tilitoimistoa” hakua tekeviin. Mainonnan puolella on vieläpä todennäköisempää, että pidempihäntäistä variaatiota käyttämällä klikkauskohtainen hinta jää pienemmäksi, mikäli haut vain riittävät mainosten näyttämiseen.

Nämä kaksi ovat siis hyvin suurpiirteisiä esimerkkejä, jotka eivät sellaisenaan vastaa todellisuutta täydellisesti. Toivon mukaan ne kuitenkin antavat perspektiiviä avainsanojen valintaan!

Aseta tavoitteet ja menesty

Mieti siis avainsanoja valitessasi omia tavoitteitasi – haluatko tavoittaa vain maksimaalisen määrän kävijöitä hakukoneista, vai itsellesi relevanteimpia kävijöitä ja todennäköisempiä ostajia? Mustavalkoista totuutta tai oikeaa vastausta avainsanojen valintaan ei valitettavasti ole, mutta kun siihen aikaansa riittävästi käyttää, suunta on ainakin varmasti oikea.

Jätä viesti, jos kaipaat apua esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa tai hakusanamainonnassa! Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

takaisin ylös