Miksi onnistunut sisällöntuotanto on yrityksesi menestyksen salaisuus?

Oletko koskaan yrittänyt etsiä tietoa verkkosivuilta, mutta joutunut poistumaan sieltä nopeasti löytämättä tarvitsemaasi sivuston sekavuuden vuoksi?
Entä oletko joskus lukenut niin mielenkiintoisen tai hyödyllisen oppaan tai artikkelin, että olet heti seuraavana päivänä ostanut sen kirjoittaneen yrityksen tuotteen tai palvelun?
Kummassakin tilanteessa – niin hyvässä kuin huonossa merkityksessä – avaintekijänä on ollut sisällöntuotanto.

Sisällöntuotanto katsotaan osaksi internetin ja sosiaalisen median kasvun myötä viime vuosien trendikkäimmäksi noussutta markkinoinnin ilmiötä; sisältömarkkinointia. Sisältömarkkinointi perustuu kohderyhmää kiinnostavan sisällön tuottamiseen eri kanaviin, kuten verkkosivuille, blogeihin ja sosiaalisen median kanaviin. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on sitouttaa potentiaalisia asiakkaita yritykseen tarjoamalla heille lisäarvoa kiinnostavan ja tarpeellisen sisällön avulla – ja täten ohjata heitä kohti ostopäätöstä.

Mutta vaikka sisältömarkkinointi onkin tämän päivän kuumimpia puheenaiheita, niin fakta on kuitenkin se, että sisältöjä on ollut aina.

Sisältöjä ovat erilaiset tekstisisällöt niin digi- kuin printtialustoilla, mutta myös esimerkiksi valokuvat, videot, radio- ja televisiomainokset, sosiaalisen median julkaisut ja podcastit.

Sisällöntuotannolla voidaan siis tarkoittaa kaikkien edellä mainittujen sisältöjen suunnittelua, tuottamista ja julkaisua, mutta Suomessa termiä kuitenkin käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan tekstisisältöjen tuottamista.

Tämä blogiartikkeli keskittyy juurikin tekstisisältöihin; mitä sisällöntuotannossa kannattaa ottaa huomioon ja mitä hyötyä on yhteistyöstä ammattitaitoisen sisällöntuottajan kanssa.

Miksi sisällöillä on merkitystä?

Sisältöjen tarkoituksena on kulkea yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden mukana ja johdattaa asiakasta ostopolulla. Kuten muillekin markkinointitoimenpiteille, myös sisällöntuotannolle tulee asettaa tavoitteet.

Haluatko kasvattaa yrityksen tunnettuutta vai sitouttaa jo lämpimiä kontakteja ja nykyisiä asiakkaitasi vahvemmin yritykseesi? Onko tavoitteenasi lisätä yhteydenottojen määrää tai kasvattaa puhtaasti myyntiä? Laadukas ja tarkoituksenmukainen sisältö tukee tavoitteidesi saavuttamista.

Ostopolku on prosessi, jonka eri vaiheiden kautta tuntemattomasta kuluttajasta voidaan saada uskollinen asiakas. Ostopolku etenee vaiheittain; tuntematon kuluttaja ei voi harkita tuotteen tai palvelun ostamista yritykseltäsi, ellei hän tunne sitä. Siksi uusia asiakkaita tavoitellessa on aina aloitettava yrityksen tunnettuuden kasvattamisesta. Kun potentiaalinen asiakas tuntee yrityksesi, voit siirtyä johdattamaan häntä tutustumaan yritykseesi tarkemmin ja sitouttamaan häntä yritykseesi. Kun asiakas on lopulta luottaa yritykseesi ja hän on vakuuttunut tuotteesta tai palvelusta, hänet voidaan johdattaa ostopäätökseen.

Sisällöt voivat joko johdattaa ja tukea asiakasta ostopolulla tai pahimmillaan karkottaa hänet kauas siitä. 

Sisällöillä on myös valtava merkitys yrityksesi löydettävyyteen ja näkyvyyteen.

Tiesitkö, että suurin osa ihmisistä klikkaa vain Googlen kolmea ensimmäistä hakutulosta – ja vielä suurempi osa ei edes kurkista hakutulosten toiselle sivulle? Jos siis haluat saada potentiaaliset asiakkaat verkkosivuillesi, sivuston hakukoneoptimointiin kannattaa nähdä vaivaa.

Google suosii laadukkaita ja relevantteja sisältöjä. Mitä paremmin verkkosivujesi sisällöt vastaavat potentiaalisen asiakkaan hakusanoihin ja -lauseisiin, sitä korkeammalle hakutuloksissa sijoitut. Sisältöjen relevanttius edellyttää tietenkin kohderyhmän tunnistamista; mitkä ovat potentiaalisten asiakkaideni ongelmia ja mitä he haluavat tietää?

Google myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka moni vierailee verkkosivuillasi ja löytävätkö käyttäjät etsimänsä tiedon sivustoltasi. Kun verkkosivusi ovat johdonmukaiset ja selkeät sekä niiden sisältö laadukasta ja mielenkiintoista, potentiaaliset asiakkaasi löytävät haluamansa sisällön ja ovat tyytyväisiä hakunsa tuloksiin. Hyödyllinen ja mielenkiintoinen sisältö myös herättää vierailijoissa halun jakaa sitä, jolloin verkkosivuillesi johtavien linkkien määrä kasvaa – ja siitähän Google tykkää.

Tilaa blogitiedote suoraan sähköpostiisi!

Muista ainakin nämä, kun tuotat sisältöä

Tavoite

Mitkä ovat liiketoimintasi tavoitteet? Haluatko esimerkiksi kasvattaa tunnettuutta vai lisätä yhteydenottojen määrää? Pohdi, miten sisällöt voivat tukea tavoitteittesi saavuttamista.

Yrityksen tunnettuutta voidaan kasvattaa esimerkiksi luomalla ja mainostamalla sekä mielenkiintoista että hyödyllistä sisältöä, joka tuottaa lisäarvoa potentiaaliselle asiakkaalle. Sisällöillä voidaan myös ohjailla kävijän liikkeitä verkkosivuilla ja kannustaa häntä yhteydenottoon.

Hyvätkin tekstit voivat olla hukkaan heitettyä aikaa, jos niiden tavoite ei ole selvillä. Sisältöjen tarkoituksena on aina tukea liiketoimintasi tavoitteita.

Hakukoneystävällisyys

Relevantti ja laadukas sisältö ovat avainasemassa verkkosivuston hakukonenäkyvyyden kannalta. Sisällön relevanttiudella tarkoitetaan sitä, että sisältö vastaa mahdollisimman tarkasti potentiaalisen asiakkaan hakusanoja.

Pohdi siis, mitä hakusanoja asiakas voisi käyttää etsiessään ratkaisua ongelmaansa tai tarpeeseensa, johon sinun yrityksesi vastaa. Kun olet löytänyt mielestäsi parhaiten tarjoamiasi ratkaisuja kuvaavat hakusanat, upota niitä sisältöihisi avainsanoiksi. Hyvä nyrkkisääntö on, että yhdellä sivulla on yksi pääavainsana, joka esiintyy noin 1-2 prosentissa sisällön sanamäärästä. Avainsanojen käyttö sisällöissä auttaa Googlea tunnistamaan sisältöjen aihepiiriä sekä arvioimaan sen relevanttiutta.

Avainsanojen määrää tärkeämpää on kuitenkin tekstin laatu. Google ei suosi avainsanojen liiallista viljelyä sekä osaa myös tunnistaa avainsanojen ja muun sisällön välistä yhteyttä; avainsanan tulee siis aina liittyä jotenkin sivun muuhun sisältöön.

Lue lisää: Mitä hakukoneoptimointi (SEO) käytännössä tarkoittaa?

Selkeys

Selkeä ja helppolukuinen verkkosivu parantaa sivuston käyttäjäkokemusta. Kävijätyytyväisyys edistää myös hakukonenäkyvyyttä, sillä Google suosii hakutuloksissa verkkosivuja, joilta vierailijat löytävät tarvitsemansa tiedon.

Sivuston selkeys auttaa potentiaalista asiakasta juurikin löytämään tarvitsemansa tiedon vaivattomasti. Miellyttävät kohtaamiset yrityksesi kanssa luovat positiivista mielikuvaa ja sitouttavat asiakasta yritykseesi.

Selkeällä ja helppolukuisella verkkosivustolla asiakasta on myös helppo ohjailla liikkumaan toivotulla tavalla ja etenemään lopulta esimerkiksi yhteydenottolomakkeeseen tai kaupantekoon – tavoitteestasi riippuen.

Sivuston käyttäjäkokemukseen vaikuttaa myös kielioppi ja oikeakielisyys. Laadukas sisältö herättää luottamusta sekä tekee lukemisesta vaivatonta ja miellyttävää. Sisällöt kannattaakin aina välillä antaa jollekin oikoluettavaksi, sillä omille kirjoitusvirheilleen tulee helposti sokeaksi.

Kohderyhmä

Jotta voit tarjota potentiaaliselle asiakkaallesi lisäarvoa tuottavaa sisältöä, joka auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet, on sinun tietenkin tunnettava asiakkaasi.

Kohderyhmän ja heidän tarpeidensa tunnistamisen avulla voit luoda sisältöä, joka vastaa aidosti potentiaalisten asiakkaittesi tarpeisiin.Esimerkiksi erilaiset e-kirjat, oppaat, videot ja vinkit herättävät potentiaalisissa asiakkaissa luottamusta ammattitaitoasi kohtaan ja samalla tarjoavat asiakasta ilahduttavaa tai hyödyttävää lisäarvoa.

Ihmiset tekevät ostopäätöksensä perustuen sekä järkeen että tunteeseen. Kun tunnet kohderyhmäsi, osaat tarjota heidän järkimekanismiaan tyydyttävää tietoa sekä heidän tunnemaailmaansa vetoavia mielikuvia.

Miksi sisällöntuotannon ulkoistaminen voi olla fiksu ratkaisu?

Voisi kuvitella, että kuka tahansa osaa kirjoittaa, eli tuottaa sisältöä. Asia ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen; jotta sisällöntuotannosta on hyötyä, tulee sisällön olla laadukasta, erottuvaa, aidosti kohderyhmän tarpeita vastaavaa ja liiketoiminnan tavoitteita tukevaa.

Ammattitaitoinen sisällöntuottaja osaa ottaa sisällöntuotannossa huomioon koko paketin; sekä sinun yrityksesi tavoitteet että potentiaalisten asiakkaasi tarpeet, sisältöjen hakukoneystävällisyyden, oikeakielisyyden ja lukijaystävällisen rakenteen.

Joskus voi myös tuntua, ettei omia ajatuksiaan ja mielikuviaan saa aina maalattua oikeiksi sanoiksi. Kokenut sisällöntuotannon kumppani osaa hahmottaa suuren kuvan ja merkitykselliset asiat, sekä pukea ne asiakkaalle ymmärrettävään muotoon, jotta asiakkaasi ymmärtää viestisi juuri siten, miten sinä sen tarkoitit.

Me MarkkinointiAkatemialla toteutamme sisällöntuotantoa asiakaslähtöisesti. Ammattitaitoiset ja kokeneet sisällöntuottajamme kartoittavat heti yhteistyön alussa asiakkaamme liiketoiminnan vision ja tavoitteet, sekä selvitämme mitkä asiat ovat asiakkaallemme merkityksellisiä ja mitä sisällöillä toivotaan saavutettavan. Etsimme asiakkaamme ydinviestin ja ne keinot, joilla voimme välittää sen myös hänen asiakkailleen – selkeästi ja oikealla tavalla.

Huolellisen alkukartoituksen jälkeen me vastaamme sisällön suunnittelusta ja kirjoittamisesta sovitun linjan mukaisesti, pitäen asiakkaamme tiiviisti prosessin keskipisteessä. Ahkera kommunikointi asiakkaidemme suuntaan on suurin syy onnistuneisiin sisällöntuotannon projekteihin, sekä asiakkailtamme saatuihin kiitoksiin.

Etsitäänkö yhdessä keinot, joilla sisältösi valjastetaan tukemaan yrityksesi tavoitteita?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Juuli Tappura

MarkkinointiAkatemian sisältösuunnittelijana Juuli pukee asiakkaidemme liiketoiminnan sanoiksi, kiteyttää ydinviestit ja laittaa pilkut oikeille paikoilleen.

Vapaa-ajallaan Juuli nauttii keittiössä häärimisestä, rikosten ratkaisemisesta televisioruudun turvallisemmalta puolelta, sekä spontaaneista seikkailuista.

takaisin ylös