Markkinointi sidottuna tiukasti liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan

Valitettavan usein markkinointi ja siihen liittyvät kulut nähdään pakollisena ja ikävänä pakkona, joka saattaa toisinaan tuottaa euron, jos toisenkin. Totta on, että markkinointi muuttuukin ikäväksi kulueräksi, jos siihen käytetään kasakaupalla rahaa saamatta konkreettisia tuloksia. Näin ollen markkinointia toteutetaan irrallisina toimenpiteinä ilman selkeää strategiaa ja tavoitetta.

Kun markkinoinnin kokonaisuutta tarkastellaan sitoen se tiukasti yrityksen liiketoimintaan ja sen strategisiin tavoitteisiin hyödyntäen analytiikasta johdetta lähtötasoa ja yhteistyötä myynnin kanssa, pystytään luomaan onnistunut pohja markkinoinnin strategialle. Mitä syvemmälle yrityksen liiketoimintaan ja sen strategisiin tavoitteisiin markkinointi on integroitu, sitä tehokkaampaa sen johtaminen on, ja sitä helpompi sen toimivuutta on mitata sekä todentaa suhteessa liikevaihdon kehitykseen.

Markkinointi-sidottuna-tiukasti-liiketoimintaan

Ota nämä osatekijät huomioon muodostaessasi pohjaa markkinoinnin strategialle

Usein markkinoinnille määritellään yrityksissä tietty budjetti. Yleinen toimintamalli toisaalta voi olla, että markkinointiin käytetään rahaa sitä mukaa, kun uusia kampanjoita tai sisältöjä keksitään, along the way. Se, miten markkinointiin sijoitetuille euroille saadaan maksimaalinen palautus, ei välttämättä ole aina kristallinkirkasta.

Puhuttaessa digitaalisesta markkinoinnista, jokaisen markkinoinnin parissa puuhastelevan tulisi aina pitää kirkkaana mielessä ajatus siitä, että mikään markkinoinnin yksittäinen osa-alue ei toimi yksinään. ”Jos pitäisi valita vain yksi markkinoinnin kanava, niin mikä on mielestäsi ylitse muiden?” Valitettavasti tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä kanavan valintaan vaikuttaa merkittävästi myytävä tuote/palvelu, kohderyhmä sekä markkinoinnin tavoite.

Tästä syystä markkinoinnista päättävässä asemassa olevan henkilön on tärkeää ymmärtää, mitä markkinoinnin eri osa-alueet pitävät sisällään ja miten ne korreloivat keskenään. Näin markkinoinnille voidaan laatia tarkka suunnitelma, tavoite ja budjetti, jonka avulla voidaan varmistua, että markkinointiin sijoitetut eurot tulevat halutulla tavalla takaisin.

Markkinoinnin strategian pohjatyötä tehdessä on syytä ottaa huomioon muutama seikka, joiden avulla luot vankan perustan markkinoinnin suunnitelmalle.

1. Tee SWOT-analyysi: tunnista yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat

Yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat kilpailija-analyyseineen muodostavat kahden ulottuvuuden nelikentän, eli SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, jotka vaikuttavat olennaisesti markkinoinnin kokonaisuuden strategiseen ja systemaattiseen toteuttamiseen. Kun yrityksen vahvuudet, visio, arvot ja kilpailukykyä tuovat seikat ovat tiedossa ja kirjattu ylös hyödyntäen SWOT-analyysia, voidaan tätä tietoa käyttää markkinointiviestien keihäänkärkinä.

Oli kyseessä sitten rekrymarkkinoinnin kärkiviestit ”miksi meillä työskentely on vertaansa vailla” tai uuden asiakaskunnan tavoittaminen ”miksi meidän tuote/palvelu on ylivertainen ja markkinoiden paras” tulisi näiden kärkiviestin olla markkinoijalla kirkkaana mielessään. Toisaalta yhtälailla yrityksen heikkoudet on hyvä tiedostaa ja pureutua niihin kehittämällä uusia, innovatiivisia ratkaisuja tai tarvittaessa luottaa ulkopuolisen kumppanin apuun.

Yrityksen historiasta, miksi olemme olemassa ja tuotteiden filosofiasta kannattaa kirjoittaa tarinoita auki – se nimittäin sitouttaa asiakkaita ja kasvattaa luottamusta. Oli kyseessä sitten kotimaisuus, paras hinta-laatusuhde, nopeus, ketteryys, saumaton asiakaspalvelu tai mikä tahansa teidät muista tekijöistä erottava tekijä, tätä kilpailuetua ei kannata piilotella, vaan ripotella siitä rohkeasti maistiaisia markkinoinnin materiaaleissa.

Jos yrityksen vahvuudet ja heikkoudet eivät ole selvillä, vallitsevaa nykytilaa voi selvittää asiakasprofiloinnin, eli henkilökunnalle osoitetun kattavan kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimukseen kannattaa sitouttaa myynnissä, johdossa, markkinoinnissa, sekä kaikissa asiakasrajapinnan parissa työskenteleviä henkilöitä. Kyselyn avulla voit myös selvittää henkilökunnan työssä viihtymistä ja työkulttuuria, jota voit puolestaan hyödyntää uusien osaajien rekrytoinnissa.

2. Tutki markkinoinnin tuloksia ja analytiikkaa määriteässäsi lähtötasoa tavoitteille

Markkinoinnin tärkein tehtävä on tuottaa kauppaa ja/tai saada liidejä myynnille. Markkinoinnille laadittu budjetti on helpompi perustella, sekä sen onnistumista on ylipäätään mahdollista seurata, kun onnistumisen mittarit ovat kunnossa. On tärkeää pystyä numeerisesti todistamaan, ettei markkinointi ole ikävä rahasyöppö, vaan tärkeä liiketoiminnan osa.

Jotta markkinoinnin budjetti voidaan määrittää, tulee paneutua edellisvuoden- tai jakson lukuihin, joiden perusteella pystytään määrittämään liidien hintoja tai asiakkuuksien arvoa. Markkinoinnin tuloksissa on syytä huomioida, että sivuston kävijäliikenteen määrä tai hinta, klikkaukset ja esimerkiksi mainonnan näyttökerrat tai reagoinnit eivät vielä kerro mainonnan tuottavuudesta mitään. Tarvitaan konkreettista dataa siitä, miten ja mistä liidit sekä kaupat ovat saatu maaliin.

Jos edellisvuonna markkinoinnin toimivuuden seurantaa ei ole mitattu oikeilla mittareilla, on tärkeää luoda siihen nykyisen markkinoinnin tiimoilta konversio- ja muut merkittävät seurantamittarit, jotta markkinoinnin onnistumista voidaan todentaa. Kun mittarit on asetettu oikein, voidaan seuraavana vuonna peilata markkinoinnin onnistumista ja asettaa tavoitteet ja budjetti tulevalle vuodelle.

Jos markkinointianalytiikka ei ole tuttua, käy lukemassa lisää analytiikasta täällä ja miten sitä oikeaoppisesti hyödynnetään mainonnan ohjaamisessa.

3. Pidä yhteistyölinjat kuumina myynnin ja asiakkaiden kanssa

Organisaation asiakasrajapinnassa työskentelevillä henkilöillä on usein paras ymmärrys asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Markkinoinnissa tarvitaankin läheistä yhteistyötä myynnin sekä liiketoimintajohdon kanssa, jotta markkinointi tavoittaa oikean kohderyhmän oikeanlaisella viestillä ja näin ollen saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Asiakkuuden elinkaaren huomioiminen on tärkeässä osassa tuottavassa markkinoinnissa. Tarkoituksena on oppia tuntemaan tietty asiakassegmentti paremmin ja nähdä, mitkä asiat sitouttavat asiakasta pysymään yritykselle uskollisena ja miten prospekteja kannattaa lähestyä. Näin markkinoinnissa pyritään tuottamaan oikeanlaista sisältöä, oikeaan aikaan, oikeille asiakkaille.

Yritykset, jotka onnistuvat tarjoamaan ylivertaisen asiakaskokemuksen ja rakentamaan nopeita sekä ketteriä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, nostavat asiakkuuden eliniän arvoa heidän muuttuessa pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Markkinoinnin strategiaa luodessa mitä paremmin tiedät, mistä potentiaalinen asiakaskohderyhmäsi on kiinnostunut ja mihin kysymyksiin he kaipaat vastauksia, sen paremmin pystyt suunnittelemaan oikeanlaista sisältöä sivustollesi, sosiaalisen median kanaviin, sekä mainonnan viesteihisi.

Asiakkaiden kysyntää kannattaa selvittää keskustelemalla myynnin kanssa sekä tutkimalla asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, kuten mitä kohderyhmäsi etsii verkosta, millaisilla hakusanoilla ja hakuvolyymeilla. Lue lisää, miten tutkit toimialasi markkinoita ja verkkokäyttäytymistä täällä!

Tilaa blogitiedote suoraan sähköpostiisi!

Jos haluat syventää tietämystäsi markkinoinnin strategista, budjetoinnista, digitaalisista kanavista sekä markkinointianalytiikasta, lataa kattava Modernin markkinoijan pelikenttä -opas, jossa pureudutaan markkinoinnin kokonaisuuteen ja sen johtamiseen.

Asiantuntijoidemme ydinosaamista ovat oikeiden asioiden mittaaminen, datan hyödyntäminen markkinoinnin ohjaamisessa ja optimoinnissa sekä koneoppimisen ja tilastomatematiikan valjastaminen tehokkaampaan mainontaan tuottamaan lisää myyntiä yrityksellesi. Jätä yhteydenottopyyntö, kun haluat vaihtaa ajatuksia digitaalisesta markkinoinnista ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Veera Pelkonen

MarkkinointiAkatemian oman markkinoinnin parissa puuhasteleva Veera on innokas somettaja, sisällöntuottaja sekä monimuotoinen markkinoinnin, myynnin ja yhteistyökumppanuuksien välissä seikkaileva koordinoija.

Vapaa-ajalla onnea tuovat sunnuntaibrunssit, livemusiikki, lumilautailu ja muu sporttailu.

takaisin ylös