LinkedIn – Rekryä, mainontaa ja rekrymainontaa

LinkedIn on liikemaailmaan keskittynyt, maailmanlaajuisesti yli 630 miljoonan käyttäjän sosiaalisen median kanava. Suomessa aktiivisia LinkedIn-profiileita on jo yli miljoona, ja ne kuuluvat pääasiassa korkeakoulutetuille sekä päättäjäasemissa oleville henkilöille. LinkedInissä seurataan mielenkiintoisia aloja, jaetaan kokemuksia työelämästä sekä oman ja seurattavien yritysten uutisia ja artikkeleita.

Mikä on LinkedInin tarkoitus – millaisille yrityksille se sopii?

LinkedInissä verkostoidutaan muiden osaajien ja yritysten kanssa, ja monet etsivätkin LinkedInistä uusia haasteita ja mahdollisuuksia oman uran kehittämiseen. Yritysten näkökulmasta LinkedIn on loistava kanava osoittaa yrityksen ammatillista osaamista ja kyvykkyyttä, sekä näyttäytyä haluttuna työnantajana.

Koska LinkedIn on businessorientoitunut kanava, siellä kannattaa jakaa ajankohtaista ja mielenkiintoista tietoa siitä, mitä yrityksessänne ja alalla tapahtuu sekä mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan. Laadukkaaseen sisältöön kannattaa panostaa, sillä LinkedInin käyttö perustuu sellaisten yritysten ja keskusteluiden seuraamiseen, joista on hyötyä oman työelämän ja uran kehittämisessä.

LinkedInin yrityssivun orgaanisessa sisällönjaossa pätevät samat lainalaisuudet kuin Facebookissakin: ilman systemaattisuutta, reagointeja, henkilökunnan sitouttamista sekä maksettua mainontaa on yrityssivu sisältöineen piilopaikka, johon eksytään vain harvoin. Mitä enemmän julkaisuihin sitoudutaan sitä kattavammin ne tavoittavat potentiaalista yleisöä: esimerkiksi MarkkinointiAkatemian yrityssivulla asiantuntijoita esittelevät julkaisut ovat sitouttaneet eniten ihmisiä, ja näin ollen niiden tavoittavuus on ollut keskimäärin 40% korkeampi kuin yrityssivun muissa julkaisuissa.

Tilaa blogitiedote suoraan sähköpostiisi!

LinkedIn-mainonta

LinkedIn on tunnettu huippuosaajien rekrytointikanavana

Koska LinkedIn on tunnettu verkostoitumiskanava ammattilaisten ja yritysten välillä, on se kasvattanut jatkuvasti suosiotaan erityisesti murroksessa olevan rekrytointimarkkinan ympärillä. Työnhakijalle LinkedIn toimii CV:nä ja oman osaamisen ja kokemuksen portfoliona. LinkedInin avulla rekrytoidaan paljon esimerkiksi modernien alojen osaajia, joita saattaa olla vain kourallinen Suomessa tai joiden osaamisalueet ovat tarkkaan rajattuja, joten LinkedIn-profiiliin kannattaa ehdottomasti panostaa. 

Yrityksille LinkedIn on puolestaan paitsi keino huippuosaajien kartoittamiseen ja sourcaamiseen, myös kanava, jossa viestitään ja vahvistetaan työnantajamielikuvaa, päätavoitteena kiinnittää näiden potentiaalisten osaajien mielenkiinto sekä edelleen vakuuttaa heidät siitä, miksi juuri kyseisessä yrityksessä työskentely on kannattavaa ja palkitsevaa.

Paras ja uskottavin viesti potentiaalisille osaajille välittyy yrityksen omien työntekijöiden profiilien kautta. Monet yritykset ovatkin laatineet markkinointistrategiansa yhteyteen erillisen sitouttamissuunnitelman ja jopa kannustinjärjestelmän, joiden avulla henkilöstöä ohjataan aktiiviseen työnantajamielikuvan rakentamiseen LinkedInin mahdollisuuksia hyödyntäen. 

LinkedInin vahvuus: mainonnan kohdennus esimerkiksi kilpailevan yrityksen työntekijöille

LinkedInin ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu mainonnan kohdentaminen. Kuten Facebookissakin, mainontaa voidaan kohdistaa tarkasti yrityspäättäjille ja korkeakoulutetuille ammattilaisille esimerkiksi ammattinimikkeen, toimenkuvan, kokemuksen tai taitojen perusteella. Mainontaa voi luonnollisesti ohjata näkymään myös muiden demografisten tietojen, kuten iän, sukupuolen ja paikkakunnan perusteella. 

Kuten Facebookissakin, LinkedInissa voi yleisöjä luoda myös hyödyntämällä esimerkiksi olemassaolevia asiakaslistoja tai verkkosivukävijöitä. Lisäksi noin puoli vuotta sitten LinkedIn lisäsi mahdollisuuden luoda näistä myös peiliyleisöjä, jotka kasvattavat yleisön kokoa huomattavasti lisäämällä kohorttiin samankaltaisia käyttäjiä. 

LinkedIn-mainonnan kohdentamisen erottaa esimerkiksi Facebook-mainonnasta mahdollisuus hyödyntää myös suoraan yritysten nimiä, kokoa tai toimialaa: mainontaa voidaan siis ohjata esimerkiksi suoraan kilpailijalla työskenteleville henkilöille.

LinkedIn-mainonnan budjetointi

LinkedIn-mainonnassa budjetti asetetaan kampanjakohtaisesti. Kuten Facebookissa, myös LinkedInissä budjetiksi voi asettaa kokonais- tai päiväbudjetin. Budjetin optimointivaihtoehtoja esimerkiksi perus kuva- ja karusellimainoksissa on kolme: Automatic Bid, Enhanced CPC ja Maximum CPM. 

Kun valitaan koneoppimiseen perustuva automaattinen bidaus, voi budjetin käytön maksimoida ohjautumaan klikeille, näyttökerroille tai konversioille (vaatii LinkedIn Insight Tagin). LinkedInin kohdeyleisön koko ja tarkkuus huomioon ottaen kannattaa tässä valita maksimointi klikeille. Automaattisessa bidauksessa laskutus tapahtuu näyttökertaperusteisesti, eli maksat mainoksen näytöistä, et itse klikeistä vaikka mainonnan ohjaus niille olisikin optimoitu. 

Enhanced CPC puolestaan antaa mahdollisuuden manuaalisesti säätää klikkikohtaista bidiä. Tätä ei kuitenkaan suositella hyödynnettävän, ellei mainontaa ole pyöritetty systemaattisesti jo pidemmällä aikavälillä, ja siitä kertyneestä datasta voida vetää valideja johtopäätöksiä, joita hyödyntää bidin asettamisessa. Koska logiikka perustuu huutokauppaperiaatteeseen, on riski asettaa liian suuri bidi kuitenkin suhteellisen pieni: vaikka asettaisit maksimibidiksi 200 €, et päädy sitä maksamaan, jos toisiksi ylin bidaus on ollu 5 € – tällöin maksat vain hieman yli sen, mitä toisiksi eniten tarjonnut on bidiksi asettanut. LinkedIn myös auttaa mainostajia bidin määrittämisessä tarjoten ns. “bid rangen”: hintahaitarin, joka perustuu muiden samankaltaisten mainostajien asettamiin bideihin. Manuaalibidauksen etuna on se, että laskutusperusteena toimivat itse tulokset: jos bidi on asetettu perustuen klikkeihin, maksat myös klikeistä etkä näytöistä, kuten automaattibidausta hyödynnettäessä.

LinkedIn-mainonta on muihin sosiaalisen median kanaviin verrattuna huomattavasti arvokkaampaa. Jotta mainontasi olisi tuottavaa tuloskohtaisen hinnan ollessa korkea, on huolehdittava siitä, että päiväbudjetti on riittävä. Tarkkaan suunniteltu ja kohdennettu mainonta tuottaa enemmän laadukkaita liidejä ja tulosta. Ja kuten aina mainonnassa, budjetin suuruudella ei loppupeleissä ole merkitystä, kunhan mainonta tuottaa enemmän euroja kuin mitä siihen on sijoitettu.

LinkedIn-mainonta

Insight Tag

LinkedInin Insight Tag toimii vastaavalla periaatteella kuin esimerkiksi Facebookin pikseli: se mahdollistaa konversioseurannat sekä konversioon perustuvan mainonnan ohjauksen, sekä verkkosivukävijöille ohjattavan remarketing-mainonnan ja heistä muodostettavien peiliyleisöjen rakentamisen. 

Yhteenveto

LinkedInissä ehdottomasti pääosassa ovat käyttäjien henkilökohtaiset profiilit, joiden kautta kulkeva asiantuntijasisältö leviää LinkedInin algoritmin avustuksella nopeasti isoillekin yleisöille. Kun LinkedIniä hyödyntää työnantajamielikuvan rakentamiseen, on tärkeää tiedostaa näiden arvokkaiden profiilien merkitys – jotkut asiantuntijat käyttävät nykyään profiiliensa vaikuttavuutta jopa argumenttina palkkaneuvotteluiden yhteydessä harkitessaan työpaikan vaihtoa.

Maksetun mainonnan toteutuksessa loistavat kohdennusmahdollisuudet puhuvat puolestaan, mutta on hyvä ottaa huomioon se, että kohdennuksen tarkkuus tuo mukanaan myös korkeamman hinnan, jolloin budjetin riittävyys on avainasemassa kun LinkedIn-mainontaa lähdetään käynnistämään. 

Kun kaipaat apuja tavoittaaksesi oikeat huippuosaajat tai yrityspäättäjät, sekä saadaksesi LinkedIn-mainonnan tuottamaan tuloksia, ota yhteyttä ja homma hoituu! Suunnitellaan yhdessä liiketoimintaasi tukevat tavoitteet ja strategia, jolla niihin päästään!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

takaisin ylös