Laadukkaat verkkosivut ovat digitaalisen asiakashankinnan kivijalka

Laadukkaat verkkosivut ovat liiketoiminnan digitalisoinnin perusedellytys ja lähes jokaisen yrityksen elinehto tänä päivänä. Laadukkaat verkkosivut – niin teknisesti kuin ulkoasultaankin – ovat kaiken digitaalisen asiakashankinnan ja markkinoinnin lähtökohta. Verkkosi­vujen laatu sekä sisältö vaikuttavat mainonnan toimivuuteen, hakukonelöydettävyyteen sekä mahdollistavat konversion syntymisen riippuen sivuston tavoitteesta, joten niihin on syytä kiinnittää tarkasti huomiota.

Verkkosivut-ovat-digitaalisen-asiakashankinnan-kivijalka

Sivuston tavoite tulee tukea yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita

Jokaisella verkkosivustolla on jokin tarkoitus. Näyttävän ulkoasun lisäksi sivuston tekninen toteutus tulee tehdä niin, että se tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Toisin sanoen, mitä sivustolla halutaan saavuttaa, eli mitä käyttäjän toivotaan tekevän sivulla vieraillessaan?

Sivuston tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  1. Tuotteiden myynti verkkokaupassa
  2. Liidien kerääminen yhteydenottolomakkeilla tai tarjota mahdollisuus esimerkiksi verkkoajanvaraukseen
  3. Tarjota asiakaspalvelua, tietoa tuotteista, palveluista, henkilökunnasta, toimipisteestä, liikkeen yhteystiedoista tai viestiä yrityksen kulttuurista ja työnantajamielikuvasta.

Verkkosivujen suunnitteluvaiheessa kannattaa kirjata ylös yrityksen liiketoiminnalliset ja strategiset tavoitteet (esimerkiksi tavoitteena on kasvattaa liidien, eli tarjouspyyntöjen arvoa ja määrää 30 prosenttia verrattuna edellisvuoteen). Kun strategiset tavoitteet ovat selvillä, verkkosivujen toteuttaja suunnittelee, miten verkkosivuista tai -palvelusta voidaan rakentaa sellainen, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kun ammattilainen rakentaa sivuston tukemaan näitä tavoitteita, tarkoittaa tämä parempaa menestystä liiketoiminnalle. Laadukkaalla pohjalla sivuston elinkaari on huomattavasti pidempi kun sivustoa voidaan helposti laajentaa ja jatkokehittää taas uusien tavoitteiden pohjalta. Sivuston pitkä elinikä tuo lopulta myös kustannussäästöä.

Mitä merkitystä laadukkaalla sivustolla on?

Valitettavan usein laadukkaan verkkosivuston merkitystä väheksytään ja kriteerit riittävän hyvälle verkkosivustolle jäävät kivan kuvan ja yhteystietojen lisäämiseen sivustolle. ”Ollaanhan me somessa kuitenkin” – hienoa, mutta verkkosivut ovat kaiken digitaalisen liiketoiminnan keuhkot ja sydän, jonka päälle kaikki muu toiminta perustuu.

Asiakkaan digitaalisen ostopolun merkittävä kohtaamispiste on usein yrityksen verkkosivusto, jossa vertaillaan tuotteiden/palveluiden hintoja tai saatavuutta, joka johtaa lopulta kauppoihin – joko suoraan verkkosivustolla tai paikan päällä. Kysynnän siirtyessä yhä enemmän verkkoon, on yritysten kannalta olennaista, että he osuvat asiakkaiden digikiikareiden alle, jotta sinusta kiinnostunut prospekti voi päätyä asiakkaaksesi. Yritysten on pakko näkyä ja olla asiakkaiden tavoitettavissa digitaalisissa ympäristöissä.

Analytiikka markkinoinnin ja verkkosivuston ytimessä 

Suunnitellessa ja toteuttaessa digitaalista markkinointia, tulisi päätöksenteon nojautua aina datasta johdettuun analytiikkaan ja sen perusteella tehtyihin päätelmiin. Markkinoinnin tuloksia tutkitaan mittaamalla verkkosivustolla vierailleiden kävijöiden käyttäytymistä ja siitä kerättyjä datatapahtumia. Datatapahtumia muodostuu, kun kävijä selailee sivujasi ja siirtyy sivulta toiselle tai klikkailee sivuilla olevia valikoita. Mittaaminen on puolestaan tämän datan automaattista keräämistä.

Data ke­rätään siihen tarkoitetulla työkalulla, joista ylivoimaisesti suo­situin on Google Analytics, jonka perusversio on maksuton. Google Analytics jäsentelee kerätyn datan automaattisesti ra­porteiksi, joiden pohjalta kävijöidesi vierailuja voidaan tutkia. Lisäksi Google Analyticsin valtavana etuna on, että Googlen palveluna se on osa Googlen ekosysteemiä, jonka johdosta se on samalla ainoa analytiikkatyökalu koko maailmassa, joka integroituu Googlen muuhun dataan kuten haku- ja mainontadataan. Kilpailevat analytiikkatyökalut, kuten Adobe Analytics, toimivat omassa siilossaan irrallaan Googlesta, eikä niiden avulla saada palautetta Googlen algoritmeille hakukoneoptimointia ja Google-mainontaa varten.

Tutkittaessa verkkosivuston käytettävyyttä, apuna käytetään verkkosivuston kävijäanalytiikkaa. Vaikka analytiikan tärkein tehtävä on ohjata mainontaa (koneoppiminen ja automaatiot), sen tehtävä on myös toimia tutkimustyökaluna, jonka avulla voidaan analysoida esimerkiksi kävijävirran laadukkuutta, demografisia tietoja ja kävijöiden verkkokäyttäytymistä. Olennaista on selvit­tää, löytävätkö kävijät sivustollesi, keitä he ovat, mistä he tulevat ja konvertoituvatko käyttäjät sivustollasi. Tarkoituksena on ymmärtää, houkutteletko sivustolle oikeaa kohderyhmää ja tekevätkö sivustolla vierailevat toivottuja toimenpiteitä. On turhaa riemuita suuresta kävijävirrasta, jos sivulle eksyy kasa kävijöitä, jotka painuvat samantien tiehensä.

Analytiikan avulla tutkitaan sivujesi tai verkkokauppasi käy­tettävyydessä esiintyviä pullonkauloja. Näitä ongelmakohtia tunnistamalla ja korjaamalla pyritään vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman moni kävijöistäsi ostaa tai jättää yhtey­denottopyynnön. Kävijää tulee ohjata verkkosivustolla haluttuun suuntaan. Tätä toiminnallisuutta hienosäädetään tutkimalla analytiikkaa, jolloin on mahdollista kasvattaa tuntuvasti myös konversioiden määrää.

Mikäli verkkosivusto on naapurin Keijon koodaama, muutamalla kuvalla höystettynä ja puhelinnumerolla, ei valitettavasti analytiikkaa pysty kytkemään kattavasti seuraamaan sivuston kävijäliikennettä ja käyttäytymistä, jonka perusteella digitaalista asiakashankintaa tulisi ohjata.

Laadukas verkkosivusto tukee digitaalista asiakashankintaa

Mainonnan onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti monta tekijää, joista merkittävimpänä mainonnan kohdentaminen oikealle yleisölle heille lisäarvoa tuovalla mielenkiintoisella sisällöllä, oikea-aikaisesti ja vieläpä oikeissa kanavissa. Helppoa siis kuin heinänteko. Onnistuessaankin edellä mainitut tekijät muuttuvat kuitenkin mitättömiksi, mikäli verkkosivusto, johon mainonta ohjataan, on kehno eikä palvele käyttäjäänsä.

Jotta mainonnan tuloksena saadaan haluttu konversio synnytettyä, on sekä sivuston laatu että laskeutumissivun relevanttius suhteessa käyttäjän tekemään hakuun merkittävässä roolis­sa. Jos käyttäjä klikkaa mainosta ja päätyy sivustolle, joka aiheuttaa käyttäjälle syystä tai toisesta harmaita hiuksia, siirtyy hän takuuvarmasti toisaalle surffai­lemaan.

Laadukas sivusto sijoittuu hakukoneissa korkeammalle 

Laadukas sisältö verkkosivuilla kertoo ytimekkäästi, mitä yritys tekee ja mikä on sivuston tarkoitus. Asiakkaan tulee ymmärtää heti, että mistä on kyse. Kohderyhmää kiinnostavat sisällöt verkkosivuilla ovat myös osa hakukoneoptimointia, sillä Google suosii laadukkaita ja relevant­teja sisältöjä. Mitä paremmin verkkosivujesi sisällöt vastaavat potentiaalisen asiakkaan hakusanoihin ja -lausekkeisiin, sitä korkeammalle ha­kutuloksissa sijoitut.

Jotta hakukone pystyy listaamaan sivustosi hakutuloksiinsa, sen tulee tietenkin ensin löytää se. Useimmiten hakukonerobotit (kavereiden kesken botit) löy­tävät ja indeksoivat, eli tulkitsevat sivuston sisältöä ja sen pe­rusteella listaavat sivustoja automaattisesti. Jos sivusto on todella uusi tai sen rakenne on boteille ongelmallinen, voi toisinaan käydä niin, että sivustoa ei ole (vielä) indeksoitu. Epäammattimaisesti rakennettua sivustoa voi olla mahdotonta hakukoneoptimoida, mikäli sivuston teknisissä kommervenkeissä piilee liikaa ongelmia. Tästä syystä sivuston korjaaminen jälkikäteen voi tulla hyvinkin kalliiksi.

Yhteenveto

Laadukas verkkosivusto ei ole vain ilo silmälle, vaan tulee tukea liiketoiminnallisia tavoitteitasi ja tahkoa aktiivisesti konversioita sivuston vierailijoilta.

Laadukkaat verkkosivut luovat pohjan digitaaliselle asiakashankinnalle, jolloin ne tukevat myös markkinoinnin muita osa-alueita. Laadukas sivusto tukee mm:

  •       yrityksen strategisia tavoitteita
  •       mainontaa
  •       mittaamista
  •       hakukoneoptimointia
  •       loppukäyttäjää
  •       sivuston ylläpitäjää.

Kun sivustosi suunnittelee ja rakentaa ammattilainen, joka ymmärtää niin sivuston käytettävyyden lainalaisuuksista, teknisistä sekä visuaalisista komponenteista rakentuvan kokonaisuuden päälle, saat takuuvarmasti verkkosivuston, joka palvelee yrityksesi tavoitteita.

Lataa verkkosivujen ostajan opas! Tilaa blogitiedote suoraan sähköpostiisi!

MarkkinointiAkatemia on nykyisin osa pohjoismaista markkinointikonsernia yhdessä Aucorin ja Roister Marketingin kanssa. Aucor tunnetaan Suomen kovimpina verkkosivuston ja -palveluiden tekijänä ja WordPress-toimistona. Roister on alansa huippuosaaja luodessaan uutta kysyntää digitalisoituviin toimintaympäristöihin. Kun haluat vaihtaa ajatuksia asiantuntijamme kanssa verkkosivustoista, digitaalisesta asiakashankinnasta tai muusta digimarkkinointiin liittyvistä kysymyksistä, jätä rohkeasti viesti ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Veera Pelkonen

MarkkinointiAkatemian oman markkinoinnin parissa puuhasteleva Veera on innokas somettaja, sisällöntuottaja sekä monimuotoinen markkinoinnin, myynnin ja yhteistyökumppanuuksien välissä seikkaileva koordinoija.

Vapaa-ajalla onnea tuovat sunnuntaibrunssit, livemusiikki, lumilautailu ja muu sporttailu.

takaisin ylös